През Август 2021 г. Sament Group завърши и предаде в експлоатация система за естествено покривно осветление и димоотвеждане на нов производствен център на ABB Automation в гр. Севлиево.

Системата се базира на покривни решения за естествено осветление тип GLOS SV FIX и покривни димоотводителни и вентилационни клапи тип GLOS FF EL BLOCK 10. Вентилационната част на системата е комбинирана и освен за извеждане на дим и топлина при пожар може да се използва за естествена вентилация на сградата.

Това е 8 проект, който Sament Group изпълнява за последните 10 години за ABB Automation!