Sament-guidelines-550_2.png
0
Години Качество

NYMBUS SC димни завеси, димни бариери.

Nymbus SC димни завеси, димни бариери е система за ограничаване разпространението на дим. В случай на пожар и насочването на дима и топлинните газове към системата за димоотвеждане. Димни завеси Nymbus SC е елемент от общата система за димна и топлинна вентилация. Тя разделя една димна зона от друга и помага за по-ефективно димоотвеждане. Димните завеси от серията Nymbus SC са два типа- фиксирани- неподвижни и динамични- подвижни. Неподвижните димни прегради се състоят от температуроустойчива и димонепропускаща текстилна материя и скрепителни/фиксиращи/ елементи. В нормално положение неподвижните димни завеси са спуснати и неподвижни. Динамичните завеси от серията Nymbus SC се състоят от температуроустойчива и димонепропускаща текстилна материя. Която е с работен вал в комбинация с туболарен мотор и монтажна кутия. В нормално състояние динамичните противодимни прегради (завеси, бариери) са прибрани в кутията и не се виждат. При активиране по събитие, динамичната противодимна завеса се спуска до достигане на работно положение.

GALLERY

Попитай за ИЛ

0/1000