MATEC CNC TECHNIC SRL e компания специализирана в производството на метални елементи и изделия. Производствения център на компанията се намира в гр. Сибиу, Румъния.

Самент Груп завърши и пусна в експлоатация система за естествено покривно осветление, естествена вентилация и димоотвеждане на новопостроеният производствен център на MATEC CNC TECHNIC SRL в Сибиу. Системата е базирана на светлинни ленти по цялата дължина на халетата, в които са интегрирани вентилационни клапи. Решенията са с параметри съобразени с климатичните условия на региона.

Продуктите вложени в системите включват:

  • Система за естествено покривно осветление тип GLOS DL BT
  • Покривни клапи за естествена вентилация и димоотвеждане тип GLOS FF EL
  • Автоматика за управление